सोमबार, १२ माघ २०७७

#काजु #खेती

एकदमै लाभदायक काजु खेती यसरी गर्नुहोस्

  उष्ण प्रदेशीय हावापानीमा राम्रो संग खेती गर्न सकिने काजुको अंग्रेजी नाम एनाकार्डीयम अक्सिडेन्टल हो…