सोमबार, १२ माघ २०७७

#कृषियान्त्रिकीकरण #अनुदान

कृषि यान्त्रिकीकरण : किसानलाई ज्ञान बिनाको प्रविधि मात्र

  कृषि आधुनिकीकरणको लागि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा किसानले यन्त्र र प्रविधि पाए पनि उपयुक्त तालिम नहुँदा…