आइतबार, ११ माघ २०७७

#कृषि #उद्यम #केन्द्र #प्रदेश१ #उद्योग #वाणिज्य #महासंघ

प्रादेशिक संरचनामा पहिलोपटक कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना

संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश १ मा प्रदेश स्तरीय कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।…