सोमबार, १२ माघ २०७७

#कृषि दर्पण #कृषि #विकास #निर्देशनालाय

किसानलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश स्तरमै कृषि दर्पणको विमोचन

  प्रदेश १ को कृषि सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि जानकारीलाई किसान समक्ष पुर्याउने लक्ष्य सहित…