आइतबार, ११ माघ २०७७

#कोरोना #कृषि #समुदाय #स्तरका #क्रियाकलाप

कोरोना महामारीको अवस्थामा समुदाय स्तरीय कृषि अभ्यास, उपभोग र बजारीकरण

  (विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको प्रभावले नेपालमा गरिएको लकडाउनको असरबाट जनजीवन प्रभावित हुँदै जाँदा समुदाय…