सोमबार, १२ माघ २०७७

#ध्वाँसेथोप्ले #मकै #रोग #ढुसी

मकैलाई सताउने ध्वाँसे थोप्ले रोग यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ

मकैमा लाग्ने ध्वाँसे थोप्ले रोग Cersocopora zea maydis नामक ढुसीबाट लाग्ने रोग हो । यसलाई…