सोमबार, १२ माघ २०७७

#प्रधानमन्त्री #कृषि #आधुनिकीकरण #परियोजना #पकेट #ब्लक

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ब्लक र पकेट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कृषि ज्ञान केन्द्र संखुवासभाको प्रस्तावना आह्वान

  कृषि ज्ञान केन्द्र संखुवासभाले चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न…