आइतबार, ११ माघ २०७७

#मुङ #खेती #प्रविधि

एक महत्वपूर्ण दलहन बाली : मुङ खेतीबारे सम्पूर्ण प्राविधिक जानकारी

  परिचय मुंग दाल कोसेबाली अन्तर्गत पर्ने मध्ये महत्वपूर्ण बालीको रुपमा चिनिन्छ I यस बालीलाई…