सोमबार, १२ माघ २०७७

#विषादी #परीक्षण #प्रयोगशाला #प्रदेश३

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा ५ ओटा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला निर्माण

  प्रदेश ३ का ५ वटा जिल्ला प्रदेश सरकारले विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको…