सोमबार, १२ माघ २०७७

#स्थानीय #प्रविधि #बाली #संरक्षण

रोग कीरा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने स्थानीय प्रविधिहरु

  (एकातिर अत्याधिक रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको स्वस्थतामा आएको बिग्रदो स्थिति र मानिसहरुको ‘अर्गानिक’ उत्पादन…