आइतबार, ११ माघ २०७७

#अर्गानिक #कीटनाशक #घोल

घरेलु तरिकाबाट अर्गानिक कीटनाशक घोल बनाउने विधि

  हाम्रो वरपर रहेका विभिन्न वानस्पतिक चीजहरुबाट अर्गानिक कीटनाशक घोल बनाउन सकिन्छ । कागतीको पात…